توليد كنسانتره زغالسنگ در كشور طي شهريور ماه امسال با رشد 35درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شد.

در اين ماه مجموع توليد اين ماده معدني به بيش از 102هزار تن رسيد كه برابر با برنامه پيش بيني شده بوده است. در همين حال توليد كنسانتره زغالسنگ در نيمه نخست سال جاري به مرز 488هزار تن رسيد كه اين ميزان توليد يك درصد بيش از توليد نيمه نخست سال قبل به شمار مي آيد.

از سوي ديگر در شش ماه ابتداي سال جاري افزون بر 911هزار تن زغالسنگ خام در كشور توليد شد به طوري كه 140هزار تن از اين رقم مربوط به ماه شهريور است. همچنين ارزش فروش شركت هاي توليدكننده زغالسنگ در نيمه نخست سال به بيش از 138ميليارد تومان رسيد كه حاكي از رشد 90درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

رشد 9درصدي توليد كنسانتره سنگ آهن

از سوي ديگر در نيمه نخست سال جاري توليد كنسانتره و دانه بندي سنگ آهن از مرز 17ميليون و 639 هزار تن عبور كرد كه 9درصد بيش از عملكرد مدت مشابه سال 91 محسوب مي شود. در همين حال توليد اين ماده معدني در شهريور ماه نيز افزون بر 3ميليون تن شد كه 8درصد بيشتر از توليد ماه شهريور سال گذشته به شمار مي آيد.

ارزش فروش كنسانتره و دانه بندي سنگ آهن در نيمه ابتداي سال جاري نيز به بيش از 2هزار ميليارد تومان رسيد كه 63درصد بيش از رقم فروش مدت مشابه سال 91 بوده است.

نظر دهید